Hujumni kamaytirish tizimiga kirish imkoniyati rad etildi